اطلاعات شرکت در سامانه

کسب و کار آذران شاپ در مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و دارای نماد اعتماد الكترونیكی می باشد و سوابق عملکرد کسب و کار درسایت نماد اعتماد قابل مشاهده می باشد وهمچنین از درگاه پرداخت آنلاین مطمئن امکان پرداخت را برای مشتریان عزیز فراهم نموده و برای مشاهده اطلاعات هریک از موارد همچون نماد اعتماد و درگاه فروشگاه بر روی هر نماد که کلیک نمائید شما را از اعتبار شرکت مطلع می نماید: